Hej framtid!

Nu blir vi Heidelberg Materials.

Tillsammans med våra 51 000 kollegor i världen förenas vi under ett nytt, gemensamt namn: Heidelberg Materials.

Varför gör vi det?

  • Detta är ytterligare ett steg i den resa som vårt företag startade för flera år sedan; att erbjuda produkter, tjänster och lösningar med mindre klimatpåverkan.
  • Ett gemensamt namn bidrar till ökat fokus i arbetet mot det gemensamma målet: att bygga det framtida samhället utan nettoutsläpp från värdekedjan. Det innebär ett målmedvetet arbete för att minska CO2-utsläppen både i vår egen verksamhet och det som genereras i leverantörs- och kundledet.
  • Det nya namnet speglar bredden i hela vår verksamhet som i vår region omfattar cement, betong, ballast, prefabricerade betongprodukter samt konstruktion och montage av stål- och betongstommar.

Vi bär med oss en lång och stolt historia under namnen Cementa, Betongindustri, Jehander, Abetong och Contiga. Med det hållbara samhällsbyggande som vår starkaste ledstjärna, ser vi nu fram emot att fortsätta skapa långsiktiga värden för våra kunder och för samhället vi lever i. Och vi gör det som Heidelberg Materials.

Läs mer i vårt nyhetsmeddelande
Stadsvy

Hej framtid!